– Kalendarium

Pierwszy i bardzo wstępny harmonogram naszej pracy – wraz z  krótką historią projektu Statystyki Globalne.

Jesień 2010 i później
* Seria jednodniowych warsztatów, które po  dokonaniu oceny kilka miesięcy później, będą prowadzone przez IFLA w 2010-11.
* Otwarte Zasoby Edukacyjnych (OER) zostaną przetłumaczone na kilka głównych języków oraz   wprowadzone na platformy e-learningu

Sierpień                                                                                                                                                                 Sierpień

* Podczas warsztatów IFLA w 2010 roku w  Göteborgu sotanie przetestowany  moduł zajęć.
– Warsztaty będą organizowane przez inną grupę roboczą, której  część uczestników stanowić będą  częściowo ci sami, którzy wcześniej uczestniczyli w ……………………

Maj

* Poprawić i uzupełnić  końcową wersję modułu

Marzec

*  Pilot kursu  w realistycznym środowisku – najprawdopodobniej  w Europie Wschodniej (Polska?).

Styczeń-luty

* Przygotować kompletny projekt programu
* Przygotować kompletną PPT-prezentację oraz uzuplenić pozostałe  materiały

2009

Grudzień

* Dwudniowy warsztat  expertów na IFLA HQ w Hadze – Dec 8-10 (wt.-czw).
– Otwarty dla  dodatkowych spotkań  poświęconych Globalnym Statystykom, fazie drugiej i Sekcji jednodniowego spotkania w Göteborgu w sierpniu 2010
* Zalecany  hotel: Den Haag IBIS
draadloos internet beschikbaar vergoeding tegen – internet dostępny za opłatą (dzięki Google Translate).

Wrzesień – listopad

* Gromadzenie i rozpowszechnianie informacji – w kręgu wykorzystywania  statystyk dla  promowania  bibiotek.
–  w  kregu profesjonalistów
–  w  publikacjach
– w  dziale zasobów edukacyjnych
* Kontakt i zapraszenie ekspertów.
* Rozprowadzić  pierwszy   projekt   programu.

Sierpień

* W dniu 25 sierpnia grupa robocza –   wraz z Michaelem Heaney’em i Roswitha Poll – spotkają się ze Stuart’em Hamilton i Fioną Bradley.
–  IFLA pracuje obecnie nad przygotowaniem  spójnego szeregu modułów do budowy kompetencji w organizacji biblioteki. Hamilton zaprosił sekcjie do  rozwoju edukacyjnego nastawionego na gromadzenie i wykorzystanie danych statystycznych w tym ramach. Struktury i podstawowe treści programowe – około 25-30 stron – powinny zostać opracowane przez grupę roboczą ekspertów, w ciągu kilku miesięcy. Fiona Bradley będzie łączniekiem z   IFLA HQ.
* W dniu 22 sierpnia, na konferencji IFLA w Mediolanie, Sekckja  IFLA  zajmująca się Statystykami  i Oceną  powołała trzy osoby  z  ninejszej sekcji do kontynuowania prac na rzecz promocji globalnych statystyk bibliotecznych we współpracy z siedzibą IFLA.
– Grupa składa się z: Antoni Feliu Oller  ( Hiszpania, 2009-2013 członek SC); Colleen Cook (USA, 2007-2011 przewodniczący sekcji); Tord Høivik (Norwegia, 2007-2011 członek SC) z Tord Høivik jako przewodniczącym.

2008

Grudzień

* Promocyjny  program IFLA  na  lata 2009-2011 został zatwierdzony przez IFLA GB w grudniu 2008 roku. Ramy programowe wiążą nasze promujące reprezentacje  ze szkoleniem i  wzrastającym  uświadamianiem, oraz skupiają w sobie  wszystkie  działania  mające na celu  poparcie  IFLA. Rozwój Zawodowy, Politica Promocyjna  i Wspólnota  Promucji   są  to obszary, w których  odbedzie się kształcenie i podnoszenie świadomości. Działania te będą wspierane przez  Statystyczne  i  Promocyjne Narzedzia Programu, tak że  wszystkie zostaną włączone do naszego  przyszlego zrównoważonego rozwoju. Źródło: List Prezydenta IFLA 1, 2009.

Jesień

* Po konferencji w Montrealu, Marcela Fishimi we współpracy z Rominą De Lorenzo utworzyły komitet koordynujący programu do zweryfikowania danych statystycznych oraz do przeglądu procesu gromadzenia danych  ze wszystkich bibliotek uniwersyteckich w Argentynie.

Sierpień

* Nowe środki i wyniki badań zostały zaprezentowane na konferencji IFLA  zatytułowaniej ” Statystyki Bilbioteczne dla  Świata w XXI wieku “( “Library Statistics for the 21st Century World”)  (Francuski),  odbytej w dniach 18-19 sierpnia 2008 w Montrealu, w Instytucie Statystycznym UNESCO.
– Tematem konferencji było rozpowszechnienie i zachęcenie do   korzystania z danych ilościowych i jakościowych w zakresie zarządzania i promocji bibliotek.
– Spotkanie przyciągnęło 83 ekspertów w dziedzinie statystyk bibliotecznych i środków zapewniania jakości.
– Dokumenty i wyniki konferencji zostały wydane w Seryjnej Publikacji IFLA.

2007

Styczeń

* W  trakcie drugiego  spotkania grupy projektowej  odbytego w Oksfordzie w styczniu 2007 roku, partnerzy postanowili przetestować zestaw danych w Ameryce Łacińskiej i regionie Karaibów oraz  przedstawić  uzyskane wyniki na  post- konferencji IFLA w Montrealu w 2008 roku.
– Grupa również opracowała wykaz wskaźników, ustaliła wykaz  środków do zbioru danych w stosunku do społeczno-demograficznych danych zebranych przez Instytut UNESCO i innych organizacji międzynarodowych. Kolejne miesiące  spędzono na przygotowaniu procesu na terenie  Ameryki Łacińskiej i  Karaibów.

2006

Maj

* Spotkanie ISO  w maju 2006  przyczyniło się do  opracowania szczegółowej listy definicji , w oparciu o międzynarodową normę ISO 2789. Lista ta została następnie omówiona i porzerzona  lub skrócona ( tak jak  to zazwyczaj dzieje się z listami)  na spotkaniu  sekcji IFLA w Seulu w sierpniu 2006.

Styczeń

* Sekcja zdecydowała się na zastosowanie nowych wiarygodnych “globalnych statystyk bibliotecznych”. Pierwszym krokiem było otrzymanie grantu z IFLA na pierwsze spotkanie członków sekcji z Instytutem Statystycznym UNESCO w Montrealu w styczniu 2006.
– Sekcja powołała  członków grupy projektowej: Michael Heaney, Oxford ( przewodniczący do 2007, 07-09 Sekretarz Sekcji); Pierre Meunier, Montreal (odpowiedzialny za kontakty w Montrealu), Roswitha Poll, Münster (Katedra ISO TC 46 SC 8, odpowiedzialna za współpracę z ISO).
– Pierwsze   posiedzenie projektu odbyło się w styczniu 2006 roku  w Montrealu. Instytut UNESCO  był reprezentowany przez Simon Ellis (Przewodniczący Nauk Kultury i Komunikacji Statystyk , Head of Science Culture and Communications Statistics) i jego wspóltowarzyszy Lydia Deloumeaux i S. Venkatraman.
–  Zgodnymi były  następujące kwestie:  kierować sie  otrzymaniem  minimalnego zbioru danych statystycznych, w celu ograniczenia projektu do bibliotek publicznych i naukowych; polegać na zbiorze dobrze przetestowanych i precyzyjnie określonych  statystyk dostępnych w międzynarodowej normie ISO 2789.3
– Spotkanie przyniosło pierwszą listę możliwych środków, które  upoważniły Roswitha Poll  do powołania odpowiedniej grupy ISO w celu prowadzenia dalszych prac.

2004-2005

* Inicjatywy rozpoczęto w IFLA 2004 w Buenos Aires podczas gdy  Przewodniczący    i  Przewodniczący -elekt IFLA  odwiedzili Sekcje Statystyk i Oceny (Statistic and Evaluaction Section).
–  Potrzebowali oni danych  z  Bibliotek  na spotkanie  Światowege Szczytu Społeczeństwa  Informacji  (World Summit on the Information Society),dlatego też zwrócili się do Sekcji  o przygotowanie  “solidnych” globalnych statystyk bibliotecznych, które wykorzystać miano do tego celu.
* Badania prowadzone przez Teresę Hackett dla IFLA przed  Światowym Szczytem Społeczeństwa Informacji w Genewie oraz opracowywane głównie z danych UNESCO i danych LIBECON,  ujawniły braki i słabości  ( słabnącą ważność)   dostępnych statystyk bibliotecznych .
– Wydział Statystyki UNESCO  opublikował w sposób ciągły, co  trzy lata,  trzy  serie statystyk bibliotecznych: biblioteki narodowe, inne główne niespecjalistyczne biblioteki i biblioteki publicznych. Najnowsze dane  (stan na wrzesień 2005)  pochodziły z Bibliotek Instytucji Szkolnictwa Wyższego, 1996-2000.

– Podstawą dla zbiorowej działalności  UNESCO było  Zalecenie Dotyczące Międzynarodowej Normalizacji Statystyk Bibliotecznych  (Recommendation Concerning the International Standardization of Library Statistics) przyjęte na KonferencjiGeneralnej UNESCO w 1970 roku. Zebrane dane kładły nacisk na  kolekcje, budynk i proste figury użytkowania.  (The data which were gathered emphasized collections, buildings and simple usage figures.)
– Rozpowszechnienie elektronicznych zasobów informacyjnych zmniejszyło zdolność tych tradycyjnych statystyk  w dostarczaniu informacji do mieszkańców świata.
–  Tradycyjne statystyki  nie są najlepiej przystosowane do wykazania impaktu i wyników bibliotek.
* Projekt LIBECON, przeprowadzany  przez brytyjski Instytut Finansów Publicznych  dzieki  funduszom pochodzącym  z Unii Europejskiej,  dostarcza  szczegółowych informacji o Europie jak również  zawiera dane z kilku krajów spoza Europy. Oprócz danych UNESCO,  projekt ten zbiera  dane dotyczące, między innymi korzystania z zasobów wirtualnych,  seatings, stacji roboczych i źródeł finansowania.
– Chociaż wyniki projektu zostaną utrzymane na stronie LIBECON, sam projekt jest już gotowy i prawdopodobnie nie będzie już  odnowiany.

***

Harmonogram zdarzeń jest oparty na podstawie informacji: z IFLA, Pierre Meunier, z  pierwszej dyskusji w grupie roboczej w Mediolanie, z artykułu Globalne Statystyki Bibioteczne  (Global Library Statistics) przygotowane przez  Simon Ellis, Michael Heaney, Pierre Meunier i Roswitha Poll w IFLA Journal, Vol. 35, Nr 2, 123-130 (2009)

Edytuj ten wpis.
2 Odpowiedzi na “Timeline *”

1. Spotkanie ekspertów w grudniu Globalne Statyski Promocyjne :
18 września 2009 at 11:41 | Odpowiedź edytuj

[…] […] Kalendarium
2. Zebranie ekspertów w grudniu «Global Statystyki Promocyjne>>:
21 września 2009 at 08:34 | Odpowiedź edytuj

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: